حضور دانش آموزان مدرسه ياس در كارخانه چاي رفاه لاهيجان

حضور دانش آموزان مدرسه ياس ( يسنا رضائي ، فرناز قلي زاده ، سيده كيانا حسيني )در كارخانه چاي رفاه لاهيجان و ديدار با مدير عامل جناب آقاي يوسف فلاح ابراهيمي و مهندسين و مسولين آزمايشگاه جهت انجام پروژه جابربن حيّان