برچسب: روش دم کردن چای

دم کردن چای

آیا نکات کلیدی برای دم کردن چای را می دانید ؟ نکته اول اینکه سعی کنید آبی که در کتری می ریزید حتما آب تازه سرد باشد. منظور از آب تازه این است که هر دفعه که قصد دارید آب کتری را جوش آورید، از آب باقیمانده قبلی و بجا مانده در کتری استفاده نکنید […]