انواع چای سیاه ایرانی

این مقاله در خصوص انواع چای سیاه ایرانی که به 4 گروه قلم-شکسته-باروتی-و خاکه تقسیم می شود می پردازد

انواع چای سیاه ایرانی
انواع چای سیاه ایرانی


چای سیاه :

چای سیاه که از این پس چای نامیده می شود فرآورده ای است که تنها از جوانه ها ، برگه ها و ساقه های ترد و جوان و قسمتهایی از بوته چای که مناسب برای تهیه چای سیاه می باشد با بهره گیری از شیوه های پذیرفته شده چایسازی که پایه آن بر پلاس، مالش ، تخمیر و خشک کردن است بدست می آید.

گیاه چای :

گیاه چای با نام علمی Camellia sinensis(Linnaeus)از جنس کاملیا و از خانواده Theaceae می باشد. گیاهی است که در شرایط سرشتی ( طبیعی) رویش آن به بلندای (ارتفاع)9 تا 15 متر می رسد و بلندای گونه های کش ت شده آن هنگام بهره برداری 55 تا 85 سانتی متر است. چای کشت شده بر پایه ویژگیهای بالندگی شکل و اندازه برگ دارای دو گونه و یک گونه زیر گونه است.
الف) گونه چای چینی (Camellia Sinensis)
دارای بالندگی کند و بلندای کم با برگهای کوچک، باریک، کشیده و سبز تیره است که با شرایط آب و هوای سرد سازگار است.
ب) گونه چای آسامی(Camellia Sinensis)
بالندگی تند(سریع) برگ های پهن و بزرگ که با شرایط آب و هوایی گرم سازگار است.
ج) زیرگونه چای کامبوجی که از دید اندازه برگ و بالندگی میان گونه های سردسیر چینی و گرمسیر آسامی است.
بوته های چای کشت شده در ایران بیشتر از دو رگه های چینی و آسامی و زیر گونه کامبوجی می باشد.

برگ سبز مناسب چای سازی:
به سرشاخه های نورسته بوته چای گفته می شود که دربرگیرنده جوانه پایانی (انتهایی) برگهای لطیف چای و ساقه نرم و آبدار بین آنها که مناسب چای سازی است، می باشد.

رقم های چای :

نام هایی است که پس از تبدیل برگ سبز چای به چای خشک با نگرش به ویژگیها و اندازه ذرات چای به آن داده می شود و به 4 گروه قلم-شکسته-باروتی-و خاکه تقسیم می شود.

انواع چای سیاه ایرانی:

چای قلم:

به نوعی از چای گفته می شود که عموماً از برگهایی که در طی عملیات مالش کاملاً پیچیده شده و از توری نمره 10 قابل عبور نباشد بدست می آید.
خود چای قلم به 3 صورت تقسیم می شود:
1- چای قلم ممتاز زرین TGFOP
نوعی از چای قلم گفته می شود که عموماً از برگهایی که در طی عملیات مالش کاملاً پیچیده شده و از توری نمره 10 قابل عبور نباشد بدست می آید.
2- چای قلم ممتاز FOP
به نوعی از چای قلم گفته می شود که به رنگ مشکی نسبتاً پیچیده و نازک بوده و بلندتر از چای قلم ممتاز زرین می باشد که این نوع چای از برگهای اول و دوم و ساقه مابین آنها در مراحل مالش تهیه می گردد.
3- چای قلم OP
به نوعی از چای قلم گفته می شود که به رنگ مشکی با پیچیدگی کم و ضخیم است این نوع چای از برگهای دوم و سوم و ساقه مابین آنها در مراحل پایانی مالش تهیه می شود.

چای شکسته :

نوعی از چای به اندازه متوسط (ریزتر از قلم و درشت تر از باروتی) است که به وسیله غربال با توری های نمره 10و 12 استحصال می شود و از توری نمره 14 قابل عبور نیست.
خود چای شکسته به صورت زیر تقسیم می شود.
1- چای شکسته ممتاز زرین TGFBOP
به نوعی از چای شکسته گفته می شود که در مراحل اولیه مالش از غنچه و برگ اول ودوم تهیه شده است که رنگ آن مشکی کاملاً پیچیده همراه با زر است .
2- چای شکسته ممتاز FBOP
به نوعی از چای شکسته گفته می شود که از اجزای مختلف برگهای لطیف در مراحل چایسازی و عملیات سرت و طبقه بندی تهیه شده است که پیچیده و رنگ آن مشکی مایل به خاکستری است.
3- چای شکسته BOP
به نوعی از چای شکسته گفته می شود که از برگهای بنجی، دو برگ و تک برگ در مراحل اولیه چای سازی ( عملیات مالش)و همچنین درطی عملیات سرت و طبقه بندی (خرد شده توسط دستگاه اندروز)تهیه شده از مشخصه های آن کوتاه و رنگ آن مشکی و مشکی مایل به خاکستری است.

چای باروتی:

به نوعی از چای خرد و ریز گفته می شود که با استفاده از غربال با توری نمره 14 و 18 جدا شده و از توری نمره 20 قابل عبور نباشد.
چای باروتی به صورت زیر تقسیم می شود:
1- چای باروتی ممتاز زرین TGOF
نوعی از چای باروتی ، حاصله از عملیات چای سازی در مراحل اولیه مالش که از برگ اول و غنچه آن تهیه می شود که رنگ آن مشکی دانه دارو همراه با تک زر می باشد.
2- چای باروتی ممتاز FBOPF
به نوعی از چای باروتی گفته می شود که از اجزای مختلف برگهای لطیف و غنچه دار است که در مراحل چای سازی و طبقه بندی تهیه میگردد و رنگ آن مشکی مایل به خاکستری و دانه دار از مشخصه های آن است که با استفاده از توری نمره 12 قابل جدا شدن است.
3- چای باروتی BPF
به نوعی از چای باروتی گفته می شود که از اجزای مختلف برگهای لطیف،غنچه دار، بنجی،تک برگ و دو برگ که در مراحل چایسازی و همچنین هنگام عملیات سرت و طبقه بندی ( خرد شده توسط دستگاه اندروز) تهیه می گردد و مشخصه های ظاهری آن رنگ مشکی مایل به خاکستری است که با توری نمره 12 و 14 قابل جداسازی می باشد.
4- گل باروتی PF
چای زیر غربالی با نمره 20 و رو غربالی با نمره 30*40 را گل باروتی می گویند.

خاکه چای:

به نوعی از چای گفته می شود که ریزتراز سایر ارقام بوده و با استفاده از توری با سایز 40*30 و در مراحل چای سازی، عملیات فرآوری وطبقه بندی حاصل میگردد و رنگ مشکی و مشکی مایل به خاکستری مشخصه های بارز این نوع خاکه چای می باشد.
خاکه چای به صورت زیر تقسیم می شود :
1- خاکه چای درجه یک PD ONE
این نوع خاکه چای اکثراً از برگهای لطیف و غنچه دار در حین مراحل مختلف چای سازی وهمچنین در مراحل تفکیک تهیه می گردد و رنگ مشکی از مشخصه های بارز آن است.
2- خاکه چای درجه دو PD TWO
این نوع چای از انجام عملیات سرت و طبقه بندی ( خرد شده توسط دستگاه اندروز) تهیه می گردد و به رنگ مشکی و مایل به خاکستری می باشد.

در این مقاله سعی کردیم تا در خصوص انواع چای سیاه ایرانی و تفاوت های آن شما را در انتخاب بهتر یک نوشیدنی مفید و سالم برای سلامتی راهنمایی کنیم، برای خرید انواع چای ایرانی اصل و مرغوب که از بهترین و تازه ترین محصول کشاورزان زحمت کش لاهیجان تهیه شده است روی این لینک کلیک کنید

همچنین بخوانید:

روش دم کردن چای ایرانی

افسردگی سالمندان و درمان آن با چای سبز

کاشف السلطنه پدر چای ایران